PŻM - Przewozy PŻM w 2014 roku
 

Przewozy PŻM w 2014 roku

W 2014 roku statki Polskiej Żeglugi Morskiej przewiozły łącznie 17,9 mln ton ładunków. W ładowniach masowców PŻM dominowało zboże, którego przewieziono 5,7 mln ton.

     Rok 2014 był kolejnym rokiem głębokiego kryzysu na rynku przewozów masowych. Główną bolączką żeglugowców był nadpodaż tonażu, który sprawiał, że stawki przewozowe na całym świecie były bardzo niskie. Przy zbyt dużej ilości masowców na rynku, dostęp do ładunków - zwłaszcza dla  jednostek starszych - był bardzo trudny. Najlepiej obrazuje to podstawowy indeks kondycji rynku masowego - Baltic Dry Index. O ile na początku 2014 znajdował się on na poziomie ok. 2100 punktów, o tyle pod koniec grudnia ub. r. indeks ten wskazywał już tylko 770 punktów.

     Statki PŻM przewiozły w ubiegłym roku 17,9 mln ton ładunków i było to o 0,3 mln mniej niż w 2013 roku. Zważywszy jednak na fakt, że w 2014 r. całkowity tonaż PŻM zmniejszył się o ok. 300 tys. ton (cztery statki typu panamax zostały sprzedane na złom, żaden nie wszedł do eksploatacji) efektywność przewozowa pozostała na porównywalnym poziomie.

     W strukturze przewozowej PŻM w 2014 roku dominowało zboże, którego przewieziono 5,7 mln ton. To o pół miliona ton więcej niż rok wcześniej. Należy również dodać, że zboże to stosunkowo drogi ładunek, dla którego dostawcy wymagają jedynie najnowszych statków. Głównym rynkiem załadunku zboża na statki PŻM były w 2014 roku porty Wielkich Jezior Amerykańskich, gdzie stawki frachtowe były wyższe niż w większości portów atlantyckich.

     Drugim z kolei ładunkiem w strukturze przewozowej PŻM były w ubiegłym roku nawozy sztuczne. Przewieziono ich łącznie 1,2 mln ton (podobny poziom jak rok wcześniej).

      Zwraca natomiast uwagę niski poziom przewozów węgla. W ubiegłym roku statki PŻM przewiozły go zaledwie w ilości 0,4 mln ton, przy 1,1 mln ton w 2013 r. Jest to odzwierciedlenie tendencji rynkowych, gdzie węgiel wozi się obecnie wyłącznie tonażem dużym (panamaxami lub masowcami typu cape-size). W PŻM, która specjalizuje się w tonażu średnim a więc jednostkach typu handy-size, w ubiegłym roku - po sprzedaży czterech tzw. duńskich panamaxów wybudowanych w początkach lat 90., węgiel przewoziła prawie wyłącznie grupa chińskich panamaxów typu „Jawor” (rok. bud. 2010).

      Pozostałe ładunki przewiezione przez statki PŻM w 2014 roku to : wyroby stalowe - 0,8 mln ton, fosforyty - 0,7 mln ton, ruda żelaza - 0,1 mln ton, inne (rudy metali, sól, cukier itd.) - 0,6 mln ton.

      W ramach umów typu time-charter, w ubiegłym roku statki PŻM przewiozły 8,4 mln ton ładunków (w 2013 - 8,7 mln ton).