PŻM - Rada Pracownicza PŻM wybrała przewodniczącego
 

Rada Pracownicza PŻM wybrała przewodniczącego

Kpt. ż. w. Mirosław Folta został wybrany przewodniczącym Rady Pracowniczej PŻM na kolejną dwuletnią kadencję. Rada Pracownicza przedsiębiorstwa państwowego PŻM wybierana jest przez wszystkich uprawnionych do głosowania pracowników firmy w wyborach bezpośrednich. Składa się z 25 członków, w tym 18 pracowników morskich oraz 7 pracowników lądowych. Rada Pracownicza decyduje o najważniejszych sprawach przedsiębiorstwa, w tym uchwala plany finansowe na kolejne lata, przyjmuje bilans, powołuje i odwołuje członków zarządu, podejmuje uchwały na temat zakupu i sprzedaży statków itd. Kpt. ż. w. Mirosław Folta pełnił funkcję przewodniczącego także w zeszłej kadencji Rady Pracowniczej.