PŻM - Rejs Niepodległości
 

Rejs Niepodległości

REJS NIEPODLEGŁOŚCI

Setna Rocznica Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, którą obchodzić będziemy w 2018 roku, stała się impulsem do organizacji „Rejsu Niepodległości”.

W maju 2018 roku, najsłynniejszy polski  żaglowiec - „Dar Młodzieży” rozpocznie rejs dookoła świata. Punktem kulminacyjnym będzie udział w 34. Światowych Dniach Młodzieży w Panamie w styczniu 2019 roku.

Inicjatywa składa się z dwóch elementów: dwuetapowego konkursu oraz rejsu żaglowca „Dar Młodzieży” dookoła świata.

 

 

KONKURS

 

Rok przed właściwymi obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości i pół roku przed rozpoczęciem rejsu odbędzie się konkurs Rejs Niepodległości, który będzie dla młodych ludzi szansą do zaprezentowania  się w roli Młodych Ambasadorów. Poprzez ukazanie walorów i piękna swoich „małych Ojczyzn” będą promowali Polskę za granicą. Konkurs jest także pretekstem do pogłębienia wiedzy historycznej na temat swojego kraju.

Celem konkursu jest wyłonienie symbolicznej liczby 100 laureatów, którzy w nagrodę popłyną żaglowcem „Dar Młodzieży” na jednym z odcinków dookoła świata oraz będą mieli możliwość uczestnictwa w spotkaniu z Papieżem Franciszkiem podczas 34. Światowych Dni Młodzieży w Panamie w dniach 22-27 stycznia 2019 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty po przeprowadzeniu dwóch etapów.

Wśród organizatorów części konkursowej i udziału uczestników w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie z ramienia Konferencji Episkopatu Polski jest Biuro Organizacyjne ŚDM i Rada ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP.

 

Etap I

 

Uczestnicy – obywatele Polski w wieku 18-26 lat, za pośrednictwem aplikacji Rejs Niepodległości na Facebooku przesyłają zdjęcia lub krótkie filmy (do 2 minut), gdzie w roli „Młodego Ambasadora” przedstawią piękno swojej „małej Ojczyzny” – przestrzeni geograficznej, społecznej lub kulturowej, w której żyją i z którą są emocjonalnie związani i za jej pośrednictwem chcieliby pokazać i promować Polskę.

Zgłoszenia są przyjmowane do 3 stycznia 2018r.

Internauci głosują na wybrane zdjęcie lub film, o zakwalifikowaniu do II etapu decyduje ilość głosów uzyskana do 7 stycznia 2018 roku do godziny 23.59.

Do II etapu przechodzi 70 % uczestników (jednak nie więcej niż 500 osób).

 

Etap II

 

20 stycznia 2018 roku w Warszawie.

 

Uczestnicy wypełniają test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań  z zakresu : historii działań niepodległościowych od Powstania Kościuszkowskiego do odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 r.,  podstaw wiedzy żeglarskiej oraz tematu morze w Biblii.

Laureatami konkursu zostaje 100 osób, które uzyskają największą liczbę poprawnych odpowiedzi na teście.

 

INAUGURACJA REJSU NIEPODLEGŁOŚCI

 

3 maja 2018 roku na Bulwarach Wiślanych w Krakowie nastąpi oficjalna inauguracja Rejsu Niepodległości podczas, której odbędzie się premiera prezentacji multimedialnej. Szczególnym momentem inauguracji będzie przekazanie uczestnikom rejsu Iskry Bożego Miłosierdzia, która popłynie wraz z młodymi  ludźmi i  zostanie symbolicznie przekazana  z Krakowa do Panamy, będącej gospodarzem Światowych Dni Młodzieży.

Załogę stanowić będą:  laureaci konkursu, studenci akademii morskich  i uczniowie szkół morskich realizujący program praktyk morskich wraz z opiekunami oraz młodzi ludzie, przedstawiciele różnych kontynentów, pochodzący z niezamożnych rodzin, wyróżniający się postawą zaangażowania dla dobra drugiego człowieka w lokalnej społeczności. Zostaną oni wytypowani przez salezjańskie placówki na całym świecie.

 

PROMOCJA POLSKI

 

„Dar Młodzieży” powszechnie postrzegany jest jako Ambasador Rzeczypospolitej. Żaglowiec to oryginalne i niepowtarzalne miejsce dla aranżacji wszelkiego rodzaju spotkań oraz znakomite tło różnorodnych działań o charakterze kulturalnym, dlatego też rejs będzie okazją do prezentacji artystycznych – koncertów, spektakli, wystaw także konferencji czy spotkań z elitami artystyczno-kulturalnymi. Podróż umożliwi realizację przekazów medialnych o Polsce – filmów, reportaży telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych. „Dar Młodzieży” posłuży również jako swoiste pływające studio relacjonujące i  promujące, za pośrednictwem współczesnych technik. Każde zawinięcie żaglowca do obcego portu będzie także impulsem do spotkań z miejscową Polonią.

 

Niezwykły czas Rejsu Niepodległości to nie tylko ukłon w stronę historii, ale również współczesności i przyszłości.  Dlatego też na pokładzie organizowane będą oficjalne spotkania na różnych szczeblach. Ponadto przewidziane są kurtuazyjne wizyty i spotkania z władzami odwiedzanych portów i  miast, co sprzyja nawiązywaniu dobrych relacji.

 

Poza możliwością zwiedzania niezwykłego statku, zostanie przygotowany specjalny program audiowizualny, który będzie prezentowany na żaglach przy okazji wydarzeń w wybranych światowych portach, do których zawinie „Dar Młodzieży”. Będą to między innymi Gdynia, Dakar, Kapsztad, Dżakarta, Szanghaj, Osaka, Panama, Nowy Jork.

 

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

 

22 – 27 stycznia 2019  Panama

 

Kluczowym momentem Rejsu Niepodległości będą 34. Światowe Dni Młodzieży, w których wezmą udział uczestnicy rejsu.  W Panamie nastąpi uroczyste przekazanie Iskry Bożego Miłosierdzia oraz wręczenie Ojcu Świętemu daru od Polaków – specjalnie na tę okazję uszytego żagla z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego.

 

POWRÓT DO KRAJU

28 marca 2019 r. Gdynia

 

Po 11 miesiącach żeglowania po morzach i oceanach świata, żaglowiec „Dar Młodzieży” powróci do kraju. Radosne powitanie w macierzystym porcie będzie kolejnym elementem pozwalającym przypomnieć naczelną ideę przedsięwzięcia czyli Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Organizatorami Rejsu Niepodległości są : Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Akademia Morska w Gdyni oraz Salezjański Woluntariat Misyjny - Młodzi Światu.