PŻM - Struktura organizacyjna
 

Struktura organizacyjna

POLSKA ŻEGLUGA MORSKA P.P.
  (POLSTEAM)
Pl. Rodła 8
70-419 SZCZECIN

Centrala:
tel. : (48-91) 35 94 333,
fax: (48-91) 35 94 288


Tymczasowy Kierownik Polskiej Żeglugi Morskiej P.P.
Piotr Cichocki

tel. (48-91) 35 94 081
fax: (48-91) 35 94 076


 
Zakład Eksploatacji Floty


Dyrektor: Krzysztof Muszyński

tel. (48-91) 35 94 707
fax: (48-91) 35 94 292

 

Z-ca Dyrektora: Tomasz Pietruszewski

tel.(48-91) 35 94 666
fax: (48-91) 35 94 292
 
Dział Frachtowania:

Główny Makler - Zdzisław Schmelter
tel. (48-91) 35 94 715, fax: (48-91) 35 94 262
 
Dział Operacyjny 1:
Kierownik Działu - Andrzej Kuczyński
tel. (48-91) 35 94 991, fax: (48-91) 35 94 906,
 
Dział Operacyjny 2:
Kierownik Działu - Bartosz Misztal
tel. (48-91) 35 94 690, fax: (48-91) 35 94 697,

 
 
Pion Finansowy
Dyrektor - Mariusz Jachimowicz
tel. (48-91) 35 94 870
fax: (48-91) 35 94 297
 
Główny Księgowy:

Renata Paszkiewicz
tel. (48-91) 35 94 001, fax: (48-91) 35 94 297

 

Pion Zarządzania
Dyrektor - Tadeusz Niszczota
tel. (48-91) 35 94 814
fax: (48-91) 35 94 371
 
Biuro Personalno-Administracyjne:

Szef Biura - Janusz Nahajowski
tel. (48-91) 35 94 773, fax: (48-91) 35 94 371
 
Dział Ubezpieczeń:
Kierownik - Krzysztof Szczepankowski
tel. (48-91) 35 94 885, fax: (48-91) 35 94 289
 
Oddział  PŻM w Warszawie:

Kierownik : Aleksandra Czapska
Al. Jerozolimskie 55/6, 00-697 Warszawa

tel. (48-22) 628 70 92
tel/fax (48-22) 628 73 86
 


 
Pion Techniczny
Dyrektor - Grzegorz Wardzyński
tel. (48-91) 35 94 843
fax: (48-91) 35 94 851
 
Z-ca Dyrektora
Bohdan Żywicki
tel. (48-91) 35 94 842
fax: (48-91) 35 94 851

 

Biuro Dyrektora Naczelnego
Szef Biura - Janusz Ziomek
tel. (48-91) 35 94 191
fax: (48-91) 35 94 076
 
Dział Bezpieczeństwa Żeglugi:
Kierownik - Kpt. ż. w. Ireneusz Gowin
tel. (48-91) 35 94 777
fax: (48-91) 35 94 291
 
Dział Zarządzania Bezpieczeństwem Statków i Ochrony
Kierownik - Kpt. ż.w. Leszek Kłoda
tel.  (48-91) 35 94 018
fax: (48-91) 35 94 118
 
Dział Organizacyjny:
Kierownik - Tomasz Kamiński
tel. (48-91) 35 94 311
fax: (48-91) 35 94 290