PŻM - Wysokie standardy statków PŻM
 

Wysokie standardy statków PŻM

Trudne warunki kryzysu rynkowego nie przeszkodziły Polskiej Żegludze Morskiej w uzyskaniu w 2015 roku najlepszych od wielu lat wyników inspekcji służb Port State Control, kontrolujących standardy techniczne statków i kwalifikacje załóg.

Łącznie w 2015 roku służby Port State Control (PSC) w różnych portach całego świata, przeprowadziły na statkach naszego największego polskiego armatora łącznie 199 inspekcji. W czasie kontroli zanotowano zaledwie 127 uchybień, co daje bardzo niski współczynnik 0,64 uchybienia na inspekcję. Ani razu nie doszło do zatrzymania peżetemowskiego statku (zerowy współczynnik), co jest standardową procedurą przy ujawnieniu szczególnie rażących zaniedbań.

Dla porównania, średnie współczynniki dla światowej floty kontrolowanej przez PSC w 2014 roku (ostatnie dostępne dane) wyniósł : 3,06 uchybień na inspekcję oraz 3,53 zatrzymań na inspekcję.

- Wyniki kontroli służb Port State Control na statkach PŻM w 2015 roku były najlepsze od 1997 roku - mówi główny nawigator kpt. ż. w. Ireneusz Gowin. - To przede wszystkim rezultat dużego wysiłku załóg i służb armatora. Kryzys kryzysem, ale PŻM niezmiennie przywiązuje ogromną wagę do standardów technicznych i poziomu bezpieczeństwa swoich załóg, nie szczędząc na to środków.

Inspekcje Port State Control to jednak nie jedyne kontrole przeprowadzane na statkach podczas ich postojów w portach. Do tego doliczyć należy bowiem również wizyty kontrolerów państwa bandery, czarterujących itd.

Łącznie, w ubiegłym roku, na 61 statkach PŻM przeprowadzono 321  różnego rodzaju inspekcji, co oznacza, że każdy statek armatora kontrolowany był przez inspektorów wszelakich służb średnio co dwa miesiące.