PŻM - Zatrudnienie
 

Zatrudnienie

Stan zatrudnienia w Polskiej Żegludze Morskiej na 30.09.2016 roku to 2.688 osób, w tym 2.430 w załogach pływających - oficerów i marynarzy oraz 258 pracowników lądowych.

Członkowie załóg statków PŻM to w stu procentach obywatele polscy. Jednorazowo "na burcie" wszystkich jednostek pływa łącznie około 1500 osób.

Ponad połowa pracowników armatora posiada wyższe wykształcenie. Zatrudnienie pracowników morskich regulują konwencje międzynarodowe ILO oraz IMO, kodeks pracy i przepisy wykonawcze do kodeksu, ISM CODE, a także odpowiednio do bandery podnoszonej przez statek - układy zbiorowe pracy.