PŻM - Zawiadomienie do prokuratury
 

Zawiadomienie do prokuratury

Polska Żegluga Morska złożyła w Prokuraturze Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi o nieprawidłowości związane z obrotem fikcyjnymi fakturami oraz praniem brudnych pieniędzy. W wyniku tych działań PŻM straciła co najmniej 20 mln złotych. Złożony w prokuraturze wniosek jest konsekwencją wewnętrznego audytu przeprowadzonego przez Dział Kontroli PŻM. Dział ten reaktywowany został w marcu 2017 roku po kilkunastoletniej przerwie w jego działalności. Wspomniany wewnętrzny audyt, który ujawnił nieprawidłowości obejmuje okres od roku 2004 aż do dzisiaj. Dział Kontroli PŻM prowadzi nadal swoje czynności i ujawniane są kolejne fakty, mogące mieć znamiona przestępstw. Sprawa ma więc charakter rozwojowy.