Fleet


Reduta Ordona (ex. Feliks Dzierżyński)

Type
Year of built
1978
Country of built
Place of built
Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego, Szczecin
Flag
Deadweight/draft
tons / m
LOA/breadth
m / m