PŻM - Fundacja PRO PUBLICO MARE
 

Fundacja PRO PUBLICO MARE

PRO PUBLICO MARE

PRO PUBLICO MARE
CZŁONEK GRUPY PŻM

Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin
tel.: (+48) 91 35 94 335
tel. kom. 601 570 177
fax: (+48) 91 35 94 288
 

wyślij e-mail
http://www.propublicomare.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja PRO PUBLICO MARE została powołana przez podmioty Grupy PŻM w 2003 r.

    Cele fundacji:
  • inspirowanie działań na rzecz morskiej racji stanu, polskiej żeglugi oraz szkolnictwa morskiego,
  • wspieranie działalności stowarzyszeń, organizacji społecznych i młodzieżowych, placówek naukowych i szkolnych, placówek służby zdrowia, kultury i sportu oraz osób indywidualnych, związanych ze środowiskiem ludzi morza,
  • wspieranie innych niż wyżej wymienionych, szczególnie występujących na rzecz ratowania dóbr narodowej kultury morskiej i dotacji charytatywnych dla osób prawnych i fizycznych, związanych z morskim interesem narodowym,
  • aktywizacja Wałów Chrobrego.

Władze Fundacji to Konwent, Zarząd oraz Rada. Konwent składa się z przedstawicieli wszystkich członków Fundacji. Rada Fundacji, złożona z pięciu osób, wybierana jest przez Konwent. Z kolei Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób - prezesa i sekretarza - działających społecznie.

" Fundacja PRO PUBLICO MARE wsparła dotychczas m.in. : wydanie kilkudziesięciu książek o tematyce marynistycznej,zakup kilku urządzeń specjalistycznych do badań medycznych dla szpitali i klinik w Szczecinie,remont i utrzymanie pomnika "Tym, którzy nie powrócili z morza", organizację rejsu uczniów Szkoły Morskiej w Darłowie do Kłajpedy,zakup aparatury medycznej dla Marine Medical Services, remont zabytkowej Katedry i opiekę nad  Kaplicą Ludzi Morza w Szczecinie,organizację obchodów 75-lecia "Daru Pomorza",organizację corocznego Flisu Odrzańskiego,przekazała kilkakrotnie darowizny na stypendia dla uboższej młodzieży ze szkół i uczelni morskich w Polsce,dofinansowała organizację festiwali organowych w katedrze szczecińskiej ,organizację rejsów po porcie Szczecin dla młodzieży niepełnosprawnej,organizację rejsu jachtem "Stary" w 100-ną rocznicę wyprawy Amundsena,organizację kilku regat dla młodzieży,organizację rejsu kajakowego z Treleborga do Świnoujścia,dofinansowanie budowy pomnika Gen.Hallera w Szczecinie,dofinansowanie zakupu łodzi wiosłowej dla Akademii Morskiej w Szczecinie,dofinansowanie wielu konkursów wiedzy o morzu dla młodzieży w Szczecinie,Świnoujściu i Zamościu,dofinansowanie wyprawy Islandia`2009 jachtem "Stary", organizację konkursów muzyki szantowej i poezji morskiej, organizację spotkań marynistów, wykonanie tablicy pamiątkowej dot. tragedii m/s" Nysa", zorganizowanie corocznych balów charytatywnych  i wiele innych inicjatyw."  

Konto bankowe Fundacji : PKO S.A. VI O/Szczecin nr 61124039721111000042575700