PŻM - Lata 2000
 

Lata 2000

2000
 

W 2000 roku Polska Żegluga Morska, po raz pierwszy od pięciu lat osiągnęła zysk ze swojej działalności. Był to rezultat wprowadzonego w przedsiębiorstwie pod koniec 1998 roku radykalnego programu oszczędnościowego. Zlikwidowano te podmioty w Grupie PŻM, które przynosiły straty, w więc np. spółki Polsteam Zaopatrzenie i Polsteam Asia. Dokonano sprzedaży nierentownych składników majątku, np. Domu Marynarza oraz kilku ośrodków socjalnych, zmniejszono zatrudnienie (na przestrzeni lat 1999-2002 z PŻM odeszło w ramach indywidualnych zwolnień, przejścia na wcześniejsze emerytury i naturalnych odejść ok. 3000 pracowników), wprowadzono inne zasady polityki remontowej, uproszczenia struktury organizacyjnej PŻM, itd.

Podstawową rzeczą dla firmy armatorskiej są oczywiście nowe inwestycje tonażowe. Chociaż plan odnowy floty PŻM powstawał od 2000 roku, jednak dopiero w 2003 roku firma zdolna była udźwignąć ciężar nowych zobowiązań finansowych, wynikających z inwestycji.

W lutym 2003 roku podpisany został kontrakt z chińską stocznią Xingang w Tianjin na budowę czterech masowców o nośności 38 tys. DWT każdy.
Kujawy. 2005.
powiększ fotografię
informacje o jednostce 

Chińskie 37-tysięczniki o nazwach polskich regionów: „Kujawy”, „Mazury”, „Podhale” i „Warmia” zaczęły wchodzić do eksploatacji od początku 2005 roku.

W 2004 roku Polska Żegluga Morska rozpoczęła intensywne poszukiwania jednostki, która uzupełniłaby serwis żeglugi promowej, jaki świadczy na linii ze Świnoujścia do Ystad peżetemowski prom „Polonia” (w zarządzie Unity Line). W efekcie udało się zakupić na rynku jednostek używanych prom typu ro-ro, który po gruntownej modernizacji przyjął nazwę „Gryf”. Wszedł on do eksploatacji w styczniu 2005 roku. 

 


Wolin. 1986.
powiększ fotografię
informacje o jednostce

W październiku 2007 roku wprowadzono kolejny prom typu ro-ro o nazwie „Wolin”. Wprowadzony on został podobnie jak „Gryf” na linię Świnoujście - Trelleborg. We wrześniu 2008 do eksploatacji wszedł prom „Skania”, który stanowi uzupełnienie do „Polonia” z uwagi na podobne parametry.

 

 

 


 

2005
 

W 2005 roku w Polskiej Żegludze Morskiej powstał duży program inwestycyjny, zakładający wybudowanie do 2015 roku aż 34 statków.

Pierwszy z kontraktów, w ramach tego programu, podpisany został ze stocznią Xingang w Tianjin - na budowę drugiej serii statków o wielkości 38 tys. DWT. Pierwsze cztery z nich : ms PODLASIE, ms POMORZE, ms ROZTOCZE, ms KASZUBY weszły  do eksploatacji w 2008 roku. Kolejne pięć jednostek z tej serii oddano armatorowi w 2009 roku. Były to : ms MAZOWSZE, ms ORAWA, ms KURPIE, ms KOCIEWIE oraz ms POLESIE.


Mazowsze. 2009.
powiększ fotografię
informacje o jednostce

W latach 2006-2007 PŻM zawarła kontrakty na budowę grupy statków typu jeziorowce (30.000 DWT) oraz kamsarmaxy - czyli masowce o wielkości 80.000 DWT i 82.000 DWT.