PŻM - Lata 90
 

Lata 90

1992
Otwarcie nowej siedziby PŻM - najnowocześniejszego szczecińskiego kompleksu biurowo-hotelowego "Pazim".

Początek dekady to realizacja dwóch olbrzymich inwestycji - zakup serii sześciu panamaxów z kopenhaskiej stoczni Burmeister & Wain oraz otwarcie kompleksu biurowo-hotelowego "Pazim". Zaprojektowany przez Miljenke Dumencića wieżowiec wysoki na 115m jest najwyższym budynkiem w Szczecinie i stanowi wizytówkę miasta oraz samego PŻM-u.

Na początku lat dziewięćdziesiątych ukończono dwie inwestycje, Pazim
Pazim. 1992.
których spłata w późniejszych latach miała w istotnym stopniu wpływać na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Pierwszą z nich była seria sześciu panamaxów zbudowanych w kopenhaskiej stoczni Burmeister & Wain, drugą kompleks biurowo-hotelowy "Pazim".

W 1992 roku powstała koncepcja zdywersyfikowania działalności PŻM w szeregu spółek, czemu służyć miało utworzenie holdingu, zwanego odtąd Grupą PŻM.

W miejsce zakładów eksploatacyjnych powstały np. spółki Polsteam Oceantramp, Polsteam Shortramp oraz Polsteam Tankers - miały one zająć się eksploatacją floty. Utworzono też szereg innych spółek m.in. Polsteam Supply, Polsteam Brokers czy Polsteam Consulting. Jak się okazało pomysł holdingu był niedostosowany do realiów i pod koniec lat dziewięćdziesiątych większość z tych spółek (łącznie z eksploatacyjnymi, których zadania ponownie przejęły peżetemowskie zakłady) została zlikwidowana. Sama Grupa PŻM istnieje jednak nadal. Swój rachunek ekonomiczny z powodzeniem obroniły np. spółka Unity Line, powołana w 1994 roku na potrzeby eksploatacji promu "Polonia", spółka Polsteam Żegluga Szczecińska, zajmująca się w chwili obecnej eksploatacją dwóch rzecznych jednostek pływających: "Peene Queen" i "Odra Queen" oraz kompleksu gastronomoczno-rozrywkowego "Ładoga". Dobre rezultaty finansowe notuje od kilku lat inna spółka z
Solidarność. 1991.
powieksz fotografię
informacje o jednostce
Grupy PŻM - spółka "Pazim", zajmująca się eksploatacją kompleksu biurowo-hotelowego.

Najważniejszym wydarzeniem na polu inwestycji tonażowych było rozpoczęcie w 1996 roku realizacji programu odnowy floty, w ramach którego w późniejszych latach wchodziły do eksploatacji statki ze Stoczni Szczecińskiej, stoczni w Warnie oraz japońskiej stoczni koncernu Mitsui.

W 1998 roku przedsiębiorstwo przeżywało najgłębszy w swojej historii kryzys. Brak wewnętrznych reform, zbyt wysokie koszty działania, przerosty zatrudnienia, nieefektywne działanie wielu pomiotów Grupy spowodowały, że PŻM stanął w obliczu bankructwa.