PŻM - Maria Skubniewska kierownikiem tymczasowym PŻM
 

Maria Skubniewska kierownikiem tymczasowym PŻM

W związku ze zrealizowaniem programu naprawczego i ustabilizowaniem sytuacji finansowej Polskiej Żeglugi Morskiej P.P., minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk podjął decyzję o zakończeniu 13 grudnia br. w PŻM zarządu komisarycznego. Jednocześnie funkcję zarządcy komisarycznego przestał pełnić Paweł Brzezicki, któremu minister Gróbarczyk podziękował za wykonanie powierzonego mu zadania. Do czasu wyboru statutowych organów przedsiębiorstwa tj. zebrania delegatów, rady pracowniczej oraz dyrektora przedsiębiorstwa, kompetencje zarządu przejął tymczasowy kierownik PŻM P.P. Została nim Maria Skubniewska.