PŻM - Struktura organizacyjna
 

Struktura organizacyjna

POLSKA ŻEGLUGA MORSKA P.P.
(POLSTEAM)
Pl. Rodła 8
70-419 SZCZECIN

Centrala:
tel. : (48-91) 35 94 333,
fax: (48-91) 35 94 288


Zarządca Komisaryczny Polskiej Żeglugi Morskiej P.P.
Paweł Brzezicki

tel. (48-91) 35 94 081
fax: (48-91) 35 94 076Zakład Eksploatacji Floty
Dyrektor: Krzysztof Muszyński

tel. (48-91) 35 94 707
fax: (48-91) 35 94 292


Z-ca Dyrektora: Tomasz Pietruszewski

tel.(48-91) 35 94 666
fax: (48-91) 35 94 292


Dział Frachtowania:

Główny Makler - Zdzisław Schmelter
tel. (48-91) 35 94 715, fax: (48-91) 35 94 262

Dział Operacyjny :
Kierownik Działu - Bartosz Misztal
tel. (48-91) 35 94 991, fax: (48-91) 35 94 906,


Pion Finansowy
Dyrektor - Mariusz Jachimowicz
tel. (48-91) 35 94 870
fax: (48-91) 35 94 297


Pion Zarządzania
Dyrektor p.o. - Miłosława Błaszyk-Zjawińska
tel. (48-91) 35 94 814
fax: (48-91) 35 94 371

Biuro Personalno-Administracyjne:
Szef Biura - Janusz Nahajowski
tel. (48-91) 35 94 773, fax: (48-91) 35 94 371


Pion Techniczny
Dyrektor - Ryszard Ostapowicz
tel. (48-91) 35 94 843
fax: (48-91) 35 94 851