Struktura organizacyjna
i numery kontaktowe

Dyrektor naczelny

Andrzej Wróblewski

tel.:+48 91 35 94 080

 

Szef Biura Dyrektora Naczelnego
Agnieszka Jarota

tel.: +48 91 35 94 828

Doradca ds. mediów
Krzysztof Gogol

tel.: +48 91 35 94 152

Dział Bezpieczeństwa Żeglugi

Główny Nawigator
Robert Trzybiński

tel.: +48 91 35 94 777

Dział Zarządzania Bezpieczeństwem
Statków i Ochrony

Kierownik
Arkadiusz Sienkiewicz

tel.: +48 91 35 94 326

Zakład Eksploatacji Floty

p.o. Dyrektor
Artur Witkowski

tel.: +48 91 35 94 707

Dział Frachtowania

Główny Makler
Zdzisław Schmelter

tel.: +48 91 35 94 715

Z-ca Dyrektora
Tomasz Pietruszewski

tel.: +48 91 35 94 666

Dział Operacyjny

p.o. Kierownik
Marcin Jasiński

tel.: +48 91 35 94 690

Pion Zarządzania

Dyrektor
Miłosława Błaszyk-Zjawińska

tel.: +48 91 35 94 814

Biuro Personalno-Administracyjne

Szef Biura
Janusz Nahajowski

tel.: +48 91 35 94 773

Dział Kadr Morskich

Kierownik
Małgorzata Nowosławska

tel.: +48 91 35 94 161

Dział Ubezpieczeń

Kierownik
Krzysztof Szczepankowski

tel.: +48 91 35 94 885

Dział Kadr i Administracji

Kierownik
Monika Supergan

tel.: +48 91 35 94 802

Kancelaria Ogólna

tel.: +48 91 35 94 333
fax: +48 91 35 94 288

Opieka medyczna

Aleksandra Turbaczewska

tel.: +48 91 35 94 199

Pion Finansowy

p.o. Dyrektor
Alicja Osińska-Cegielnik

tel.: +48 91 35 94 870

Pion Techniczny

Dyrektor
Grzegorz Wardzyński

tel.: +48 91 35 94 843