Struktura organizacyjna
i numery kontaktowe

DETALE KONTAKTOWE

e-mail: pzmmanagement@polsteam.com

tel.: +48 91 35 94 333
fax: +48 91 35 94 288

 

 

Dyrektor naczelny

Andrzej Wróblewski

tel.:+48 91 35 94 080

 

Sekretariat Dyrektora Naczelnego
Agnieszka Słowik

tel.: +48 91 35 94 080

Doradca ds. mediów
Krzysztof Gogol

tel.: +48 91 35 94 152

Dział Bezpieczeństwa Żeglugi

Główny Nawigator
Robert Trzybiński

tel.: +48 91 35 94 777

Dział Zarządzania Bezpieczeństwem
Statków i Ochrony

Kierownik
Arkadiusz Sienkiewicz

tel.: +48 91 35 94 326

Zakład Eksploatacji Floty

Dyrektor
Artur Witkowski

tel.: +48 91 35 94 707

Dział Frachtowania

Kierownik
Jarosław Dziedzic

tel.: +48 91 35 94 728

Z-ca Dyrektora
Tomasz Pietruszewski

tel.: +48 91 35 94 666

Dział Operacyjny

Kierownik
Marcin Jasiński

tel.: +48 91 35 94 735

Pion Zarządzania

Dyrektor
Miłosława Błaszyk-Zjawińska

tel.: +48 91 35 94 814

Biuro Kadr Morskich

p.o. Szef Biura
Piotr Krakowski

tel.: +48 91 35 94 773

Dział Kadr Morskich

p.o. Kierownik
Kinga Ciesielska-Kufel

tel.: +48 91 35 94 161

Dział Ubezpieczeń

Kierownik
Krzysztof Szczepankowski

tel.: +48 91 35 94 885

Dział Kadr i Administracji

Kierownik
Monika Supergan

tel.: +48 91 35 94 802

Kancelaria Ogólna

tel.: +48 91 35 94 333
fax: +48 91 35 94 288

Opieka medyczna

Aleksandra Turbaczewska

tel.: +48 91 35 94 199

Pion Finansowy

p.o. Dyrektor
Alicja Osińska-Cegielnik

tel.: +48 91 35 94 870

Pion Techniczny

Dyrektor
Grzegorz Wardzyński

tel.: +48 91 35 94 843