12.02.2024

Wybory do Samorządu Załogi PŻM P.P. – zasady elektronicznego głosowania

Szanowni Państwo,

Komisja Wyborcza PŻM P.P. informuje o przyjęciu treści INFORMACJI w przedmiocie głosowania za pomocą systemu do elektronicznych wyborów do Rady Pracowniczej i delegatów na Zebranie Delegatów.

Szczegóły znajdują się w załączonych dokumentach:

1) Uchwały nr 3/2024 Komisji Wyborczej Przedsiębiorstwa do wyboru członków Samorządu Załogi PŻM P.P. z dnia 09.02.2024 r.

2) Zał. Nr 1 do Uchwały 3/2024 Komisji Wyborczej (Informacja)

3) Zał. Nr 2 do Uchwały 3/2024 Komisji Wyborczej (Instrukcja graficzna – załogi pływające)

4) Zał. Nr 3 do Uchwały 3/2024 Komisji Wyborczej (Instrukcja graficzna – ląd)

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem ustalonym w zawiadomieniu o wyborach termin przyjmowania kandydatur na delegatów na Zebranie Delegatów i członków Rady Pracowniczej został oznaczony na dzień 12.02.2024 r.

Z wyrazami szacunku,

Monika Supergan
Przewodnicząca Komisji Wyborczej

Monika.supergan@polsteam.com